روش مطالعه اقتصاد؛ بخش‌های متنی

مقدمه‌ای برای این درس این درس جزو دروس متنی_محاسباتی است. دروس متنی از جمله دروسی هستند که روش مطالعه مخصوص به خود را دارند؛ مانند دروس دیگر! البته باید بگویم بخش عمده درس اقتصاد را قسمت‌های محاسباتی در برمی‌گیرد. روش مطالعه بخش متنی را در این بخش می‌خوانید. مراحل روش مطالعه این مراحل را به …

روش مطالعه اقتصاد؛ بخش‌های متنی ادامه »