روش مطالعۀ جامعه‌شناسی

بدترین و خطرناک‌ترین کلمات این است‌: همه یک جورند! (تولستوی) جامعه در بهترین حالتش‌، یک ظرف سالاد است‌، شامل گوجه‌، خیار‌، کاهو… که گوجه نمی‌خواهد شکل کاهو را به خود بگیرد و کاهو نمی‌خواهد با گوجه یکی شود. هرکدام جایگاه و نقش خود را دارند و در هم‌نشینی اجزاء است که سالاد‌، سالاد می‌شود. جامعه …

روش مطالعۀ جامعه‌شناسی ادامه »