روش مطالعه جغرافیا

روش مطالعه رایج سالها سیستم آموزش و پرورش بر این خطا بود که جغرافیا درسی حفظی است و باید تلاش کرد خط به خط آن را حفظ کرد. ولی تفاوتی که در کتابهای این نظام با نظام قبلی قابل توجه است، شیوه کاربردیتر کردن این درس به جای حفظی بودن آن است، حفظ کردن درس، …

روش مطالعه جغرافیا ادامه »