امتحان شناسی ( امتحان نهایی)

امتحان شناسی در امتحانات نهایی کتاب درسی به 80 درصد و 20 درصد تقسیم شده‌اند. از نظر نمره‌ 80 درصد 16 نمره و 20 درصد 4 نمره را شامل می‌شود؛ 16 نمره: از 80 درصد تدریس حضوری، 16 نمره به صورت حتمی سؤال طراحی می‌شود، پاسخ‌دهی به‌ این سؤالات اجباری است. 4 نمره: برای این …

امتحان شناسی ( امتحان نهایی) ادامه »