یادداشت های وحید تمنا (منطق )

🔘 یادداشت یک/ منطق سال ۹۹🔘 این نوشته برای دهمی‌هاست. 🔸️دهمی‌های انسانی چه کسانی هستند؟ آنهائی‌که چند روز دیگر یعنی ۱۵ شهریور از متوسطه اول به متوسطه دوم وارد می‌شوند و آخرین مقطع تحصیلی سه سال پیش رو را به اتمام می‌رسانند و فارغ از تحصیل می‌شوند. 🔸️شما دهمی‌های امسال با دهمی‌های پارسال و پیرارسال …

یادداشت های وحید تمنا (منطق ) ادامه »